IN & OUT

מה שאתם עושים בעבודה שלכם זולג החוצה: אבל גם מה שאתם עושים בחוץ מחלחל פנימה . נכון, השם שעשיתם לכם בחוץ, לא יעזור לכם להשלים יעדים, להתקדם, או להשיג הישגים בעבודה, אבל הוא בכל זאת מהווה מקדם חשוב למעמד שלכם בארגון. היום במיוחד אין הרבה הבדל בין מה שבפנים ומה שבחוץ.

הארגון לומד על היכולות שלכם לא רק ממה שאתם עושים ביום יום שלכם בעבודה אלא גם ממה שאתם עושים מחוץ לשעות העבודה: מהמעגלים שנוצרים, מהכח הקהילתי והמעמד שלכם בקהילה המקצועית שלכם. היכולות הפוליטיות שלכם משתקפות באופן שבו אתם מצליחים להשיג הישגים ולנווט את הארגון, אבל גם במה שאתם משיגים לבדכם, מבלי קשר לעולם של העבודה.

הרשת שאתם בונים ביום יום בארגון, השם שאתם עושים לכם בונה אתכם גם בחוץ ופותח לכם הזדמנויות ואפשריות שיאפשר לכם גם לנכס הצלחות ומטרות קריירה גם מחוץ לחיי העבודה שלכם. כל מה שאתם עושים היא מקשה אחת, כלים שלובים. בכל חשיבה על מטרות קריירה חשבו גם על איך לקדם את מטרותיכם במובן הרחב יותר.

pexels-photo-164531.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

השאר תגובה