שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו

 

 • טוב לי ככה
 • אני במילא לא אתקבל
 • הם לא לוקחים אנשים בגילי
 • זה כלוב של זהב
 • אני לא רוצה להתקדם, למה זה טוב?
 • היא קיבלה את התפקיד כי היא מתחנפת
 • זו היתה פרידה הדדית
 • אין לי זמן
 • הייתי עושה זאת אם היה (מלאו את החסר)
 • אני לא הייתי יכול/ה
 • אני כבר לא זוכר/ת
 • אני אוברקואליפייד
 • כנראה שאיימתי עליה
 • זה היה זמני
 • התקבלתי והחלטתי לא ללכת.
 • כמעט התקבלתי
 • התקבלתי בפוקס
 • בכלל לא רציתי את זה
 • פחחחחח